Natuur

Het Veerse Meer is als natuurgebied een paradijs voor watersporters en vogels. In de bosgebieden rond het Veerse Meer leven zangvogels zoals de nachtegaal en de wielewaal. Ook komt er nu en dan een ree aanzwemmen vanaf het vasteland. Ontdek zelf de gebieden en eilanden.

Veerse Meer - natuur - gebieden

Natuurgebieden

Het Veerse Meer is rijk aan mooie natuurgebieden. Sommige enkel toegankelijk onder begeleiding van een boswachter, maar de meeste kun je gewoon zelf ontdekken.

Veerse Meer - natuur - eilanden

De eilanden

Het Veerse Meer is rijk aan eilanden. Een aantal daarvan, Aardbeieneiland, Mosselplaat, Haringvreter en Arneplaat, zijn vrij toegankelijk voor recreatie. De andere eilanden zijn niet of enkel toegankelijk onder begeleiding van een boswachter.

Veerse Meer - natuur - natura 2000

Natura 2000

Met Natura 2000 beschermen we flora en fauna op een duurzame manier. Het Veerse Meer wordt officieel erkend als Natura 2000 gebied.