Weel in de Heerenpolder

Weel in de Heerenpolder

Wolphaartsdijk (Zuid-Beveland)

  • Kreek/Weel

Beschrijving

Een voormalige getijdengeul, net onder Wolphaartsdijk op Zuid-Beveland, waar de zilte invloed terug te zien is in de plantengroei. Je kunt de oude kreekloop in het veld herkennen door laaggelegen graslanden. Het westelijke deel is nog open water, omzoomd door rietkragen.

Er verblijven het hele jaar door veel watervogels. In de rietkragen broeden baardmannetje, rietzanger en bruine kiekendief. De aangrenzende graslanden horen tot de belangrijkste weidevogelgebieden van Zeeland. Er broeden veel grutto's en kluten en tot in mei kun je er soms groepen baltsende kemphaantjes zien. In het voorjaar zijn grote delen van het weiland geel gekleurd door de behaarde boterbloem. De zoute delen zijn te herkennen aan de bruinige kleur van de ronde rus.

Dit natuurgebied is niet toegankelijk, maar je kunt het goed overzien vanaf de weg.

Contact

Lokatie adres

Weel in de Heerenpolder

Organisatie

Stichting Het Zeeuwse Landschap*

Kenmerken

Algemeen

  • Kreek/Weel